Nedleggelse av arbeidsplasser Telenor i Bodø og Finnsnes

Årsmøte i EL & IT Distrikt Oslo/Akershus registrerer at Telenor vurderer å legge ned sine avdelinger i Finnsnes og Bodø med til sammen 90 ansatte. I tillegg 13 arbeidstagere på Fornebu. Deler av arbeidet vil bli satt ut til lavkostland i Asia.

De fast ansatte i Telenor på Finnsnes skal erstattes med midlertidige og nyansatte andre steder i landet. En kynisk arbeidsgiverpolitikk som årsmøtet på det sterkeste tar avstand fra.

Etter årsmøtets syn er dette en særdeles rå og kynisk behandling av lojale og dyktige medarbeidere.

 Årsmøte er sterkt kritisk til dette og reagerer med skuffelse på at Telenor nok en gang opptrer brutalt ovenfor sine medarbeidere og vil legge ned arbeidsplasser i Nord Norge

Dette er ikke rasjonalisering, men kostnadsdrivende rasering og sentralisering. En slik vilkårlig opptreden ovenfor ansatte skaper usikkerhet i store deler av bedriften, internt og eksternt omdømme svekkes.

Det er 3 år siden forrige gang Telenor raserte arbeidsplasser i Troms og Finnmark. Et Nord-Norge så å si uten Telenorarbeidsplasser er å legge en hel landsdel åpen for konkurrentene. 


Økonomiske gevinster er usikker og står uansett ikke i relasjon til belastningen for den enkelte og for lokalsamfunn, risikoen for sikkerhet og kvalitet, og at omdømme og markedssituasjonen skades.  

Telenor velger nok en gang å løpe fra sitt samfunnsøkonomiske ansvar og er med på å rasere distriktene.

Årsmøtet gir uttrykk for støtte og sympati for de berørte som opplever en svært vanskelig og usikker situasjon, en situasjon som kun en part kan bringe dem ut av.

Etter det vi kan forstå er ikke endelig beslutning tatt. Årsmøtet oppfordrer Telenor til å ta til fornuft og legge bort planene for nedleggelse. Det er ingen skam å snu og lytte til de innvendinger som kommer fra politikere, lokalsamfunn og ansatte. Samtidig oppfordres alle til å støtte opp om kampen for å bevare arbeidsplassene i Bodø og Finnsnes.

Uttalelsen er vedtatt av årsmøtet.

Nedleggelse av arbeidsplasser Telenor i Bodø og Finnsnes
Rull til toppen
%d bloggere liker dette: