Styret og utvalg

Styret og utvalg

Trine Hardy
Verv: Leder
Org: IKT Fagf

Esben Smistad
Verv: Kasserer
Org: IKT Fagf

Tommy Linder
Verv: 1. styremedlem
Org: EAF

Øystein Smestad
Verv: 3. styremedlem
Org: PKF

Espen Tufte
Verv: 5. styremedlem
Org: EAF

Per Arne Salo
Verv: 7. styremedlem
Org: HMF

Morten Nicolaysen
Verv: HMS-leder
Org: EMF

Morten Svendsen
Verv: Studieleder
Org: EMF

Markus Hansen
Verv: Nestleder
Org: HMF

John Chr. Hanssen
Verv: Sekretær
Org: IKT Fagf

Morten Svendsen
Verv: 2. styremedlem
Org: EMF

Mona Irene Børøen
Verv: 4. styremedlem
Org: IKT Fagf

Morten Nicolaysen
Verv: 6. styremedlem
Org: EMF

Erik Knudsen
Verv: 8. styremedlem
Org: EMF

Per Arne Salo
Verv: Tariffleder
Org: HMF

Tina Møller
Verv: Ungdomsleder
Org: EAF

Vara til styret

Dag Nysæter
Verv: 1. vara
Org: OneCo

Knut-Richard Slettebø
Verv: 3. vara
Org: EMF

Magnus Strendo
Verv: 5. vara
Org: EAF

Sabah Qayyum
Verv: 7. vara
Org: IKT Fagf

Kent Joacim Holm
Verv: 2. vara
Org: IKT Fagf

Svein Ove Blystad
Verv: 4. vara
Org: IKT Fagf

Knut Saxebøl
Verv: 6. vara
Org: EMF

Leif Lund Larsen
Verv: 8. vara
Org: PKF

AU består av leder, nestleder, kasserer, sekretær, og det er på tidligere årsmøte blitt bestemt at 1. styremedlem skal delta for at alle miljøer skal være representert.

Leder per i dag er fra IKT Bransjens Fagforening. Vi anser at leder er for alle og skal ikke representere sitt miljø. 

Årsmøtet i EL og IT Oslo og Akershus velger tillitsvalgte til verv i styret og i utvalg.

Styret og arbeidsutvalget har som oppgave å lede og drive organisasjonen. De skal også utføre oppgaver som årsmøtet/representantskapsmøtet vedtar.

Årsmøtene har bestemt at det skal være fire utvalg som har spesifikke arbeidsområder: tariffutvalg, ungdomsutvalg, studieutvalg og HMS-utvalg.

Utvalgene utfører oppgaver på vegne av års- og representantskapsmøter og styret. Lederne for hvert av utvalgene er tildelt en plass i styret.

 

Grunnorganisasjonene

EMF
Elektromontørenes forening OA

HMF
Heismontørenes Fagforening

OneCo
Klubb OneCo

IKT Fagf.
IKT-bransjens Fagforening

Energi
Elektrisitetsverkets Arbeiderforening

Telenor
EL og IT i Telenor

Rull til toppen