Vedtekter

Vedtekter

Vedtektene beskriver ansvar og oppgaver for forbundet, dets valgte organer og distriktsorganisasjonen. Vedtektenes første del vedtas av landsmøtet. I del to kan landsstyret foreta endringer i landsmøteperioden.

Forbundets vedtekter finner du her.

Særvedtekter for distrikt Oslo og Akershus

Representantskapet
  • Representantskapet skal bestå av valgte representanter. Styrets medlemmer kommer i tillegg. Det velges en representant pr. påbegynt 40 medlemmer. Det er betalende medlemmer som legges til grunn for beregningsgrunnlaget. 
  • Valg av representanter foretas i fagforeninger og i klubber eller klubbens avdeling der disse ikke er tilsluttet fagforeninger.
Styret
  • Styret kan bestå av inntil 14 representanter og 5 vararepresentanter.
Rull til toppen