Krafttak mot ulovlig innleie

Lovlig og ulovlig innleie i arbeidslivet øker. Nå vil LO den ulovlige innleien til livs.
– Vi setter med dette ulovlig innleie på dagsorden, sier LO-leder Roar Flåthen, som i dag snakker på en nasjonal konferanse i Samfunnssalen i Oslo, hvor også arbeidsminister Anniken Huitfeldt er blant innlederne

1. januar trådte vikarbyrådirektivet og regjeringens tiltakspakke mot innleie i verk. Nå vil LO engasjere tillitsvalgte og medlemmer i et krafttak mot ulovlig innleie.

Konferansen avholdes i dag torsdag 14. februar kl. 9.00 – 16.00 i Samfunnsalen, Oslo.

– Problemene knyttet til ulovlig innleie vil ikke forsvinne uten at fagbevegelsen engasjerer seg i å følge opp de nye bestemmelsene på arbeidsplassene. Det nye regelverket gir oss en mulighet til å håndtere de utfordringene innleie av arbeidskraft har gitt oss, spesielt i form av ulovlig innleie og fortrenging av faste ansettelser, sier LO-lederen.

– Det nye regelverket gir ansatte i utleiebedrifter en styrket posisjon. Likebehandlingsprinsippet sikrer innleide minst like gode lønns- og arbeidsvilkår som de fast ansatte. Vi tror dette vil gjøre det mindre lønnsomt å leie inn arbeidskraft, sier Flåthen.

Konferansen finner sted i Samfunnssalen, Arbeidersamfundets plass, Oslo, og starter 09.30 torsdag 14. februar, med innledninger av Roar Flåthen, Anniken Huitfeldt, Gerd Kristiansen, Fafo-forsker Kristin Alsos, LOs sjeføkonom Stein Reegård, og flere.

Følg innleiekonferansen direkte eller i opptak

Krafttak mot ulovlig innleie
Rull til toppen
%d bloggere liker dette: