Forbundsskolen

Forbundsskolen

Målgruppe: Nyvalgte til verv av forskjellig art i avdeling, klubb og forening. Kurset er også beregnet på tillitsvalgte som ønsker repetisjon samt medlemmer uten verv.

Kurset gir grunnleggende innføring i fagbevegelsens rolle i samfunnet og om fagbevegelsens historie samt verdier. Kurset tar også for seg lovverk som er aktuelle for fagbevegelsen og om avtaleverk samt tillitsvalgtes rettigheter og plikter.  Organisasjonens oppbygging blir også gjennomgått.

Kursveileder: Vidar Holm og Morten Svendsen

Fyll ut påmeldingsskjema, og send til vidar.holm@elogitoa.no

Påmeldingsfrist: 27. april

Forbundsskolen
Rull til toppen