Arkiv

Forby bemanningsbransjen

Frislippet av bemanningsbransjen har hatt store konsekvenser for byggebransjen. Det har ført til at bemanningsbransjen nå er størst arbeidsgiver på mange byggeplasser. Det gir usikre arbeidsforhold og dårligere produktivitet. Det undergraver lovens bestemmelser om arbeidstid og overtid. Nå sier vi stopp! Bli med på politisk streik onsdag 15. november klokka 13.00.

Støtte til havnearbeidernes kamp mot sosial dumping

Havnearbeidernes krav om tariffavtale, og arbeidsgivers angrep på gjeldende, avtalefestede lønns- og arbeidsvilkår i norske havner er en del av den store kampen for å bevare og videreutvikle et anstendig arbeidsliv.
Siden 1. november har Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) organisert boikott av Risavika havn utenfor Stavanger. Konflikten har sitt utspring i et krav om tariffavtale. NTF krever en tariffavtale som bygger på samme prinsipp som gjelder ved andre norske havner; at registrerte havnearbeidere skal ha fortrinnsrett ved lossing. En fortrinnsrett verdens havnearbeidere har hatt i over hundre år. Dette bidrar til sikkerhet, forutsigbarhet og anstendighet.

Rull til toppen